Contest: RU contest | SM3CER Contest Service | Contesting.com | WA7BNM Contest CalendarAndrzej SP3RBG SK

Autor: Józef SP3GAX, data: 05 czerwca 2021 r.

Andrzej związany był z krótkofalarstwem od roku 1983, przede wszystkim przez aktywną pracę w klubie SP3PAC działającym przy Lubuskiej Fabryce Zgrzeblarek Bawełnianych w Zielonej Górze - FALUBAZ.

Klub ten do końca lat 80-tych co roku organizował dla młodzieży i dzieci pracowników 3-tygodniowe obozy politechniczno-szkoleniowe w Gryżynie, w programach których dominowała wiedza krótkofalarska. Kol. Andrzej SP3RBG, najpierw jako nasłuchowiec (SPO-228-ZG), należał do grupy organizatorów tych obozów i pracował w ich kadrze jako instruktor. Dał się poznać jako doskonały organizator i wychowawca, z pasją poświęcający się krótkofalarstwu. W roku 1986 zdał egzamin na świadectwo uzdolnienia i wstąpił do PZK. Licencję krótkofalarską otrzymał w 1987 roku wraz ze znakiem wywoławczym SP3RBG.


fot. ze zbiorów Andrzeja


Wkrótce, w ślad za swoimi nauczycielami krótkofalarstwa, tj. kolegami Józefem SP3GAX i śp. Janem SP3C (ex SP3KB) - skierował swoje kroki do PKRVG. W klubie tym szczególnie wyróżnił się aktywnością przy organizacji trzech Zjazdów PKRVG odbytych na Ziemi Lubuskiej w latach 1995, 2000 i 2004.


fot. ze zbiorów Andrzeja


Najcenniejszym osiągnięciem kol. Andrzeja Dudkiewicza SP3RBG, było Jego zaangażowanie w przygotowania i udział w polskiej DX-pedycji na Agalegę i praca pod znakiem 3B7SP. Andrzej SP3RBG na tej wyprawie był odpowiedzialny za pracę emisjami cyfrowymi. Na potrzeby wyprawy kupił np. wzmacniacz lampowy 500W. W czasie 11-tu dni obecności znaku 3B7SP w eterze przeprowadził osobiście ok. ponad 5000 QSO emisjami RTTY i BPSK31.
Andrzej był niezwykłym kolegą, który czynnie angażował się w projekty krótkofalarskie, w te małe i w duże. Zawsze można było na niego liczyć. Pomagał jak mógł. Wiedzą, wykonywał elementy kontrukcyjne, weryfikował rozwiązania lub poprostu sponsorował niezbędne ementy projektu.fot. ze zbiorów Andrzeja


Andrzej Dudkiewicz SP3RBG był właścicielem jednego z większych w województwie lubuskim przedsiębiorstwa elektro-montażowego. W czasie, gdy Klub Krótkofalowców SP3KEY z Nowej Soli pracował w zawodach IARU HF Championship jako jedna ze stacji narodowej reprezentacji SNOHQ, Andrzej SP3RBG wspomagał ten klub technicznie, bezpłatnie delegując do pracy przy masztach i antenach ciężki sprzęt dźwigowy ze swego przedsiębiorstwa. Za tę pomoc klub SP3KEY wyraził Mu swoje podziękowanie, które można przeczytać pod nagłówkiem strony internetowej klubu: www.sp3key.com

Andrzej SP3RBG był członkiem Klubu Krótkofalowców SP3PLD, który działa przy Świebodzińskim Domu Kultury. Klub ten otrzymał nieocenione wsparcie od Andrzeja przy remoncie pomieszczeń, m.in. przez bezpłatne przeprowadzenie przez Jego przedsiębiorstwo kapitalnego remontu zasilania energetycznego pomieszczeń klubu.

SP3RBG posiadał znaczny dorobek DX-owy -ma potwierdzone łączności z 331 krajami, w tym z 324-ma emisjami cyfrowymi. Andrzej nie uważał za konieczne zgłaszanie swoich wyników do jakichkolwiek współzawodnictwa i klasyfikacji krótkofalarskich.
DXCC Honor Roll DIGITAL 334/337
DXCC Honor Roll TELEFON 337/342
DXCC Honor Roll MIXED 339/344
Wyzwanie DXCC 2900+
DXCC 6m 135
WAZ 160 40
WAZ 6m 30
WAZ MIESZANE 40
WAZ CW 40
WAZ SSB 40
WAZ RTTY 40
WAZ CYFROWY 40
WAZ 5-BAND 200

Dniu 02.06.2021 o koło godziny 6:00 nieoczekiwanie odszedł do Krainy Wiecznych DX-ów przeżywszy 63 lata, nasz kolega Andrzej Dudkiewicz - SP3RBG, pozostawiając rodzinę zonę ,dzieci i wnuki oraz nasze środowisko krótkofalarskie.
Andrzej będzie nam Ciebie brakowało, byłeś zawsze koleżeński, aktywny i godnie reprezentowałeś Polskę i tym samym Oddział Lubuski OT32.

DZIĘKUJEMY

Powrót

POLECAMY
SP EmCom Łączność Kryzysowa PZK
Amatorska Radiokomunikacja Satelitarna
Zawody Zielonogórskie
Nowe emisje cyfrowe
Lokalizacje radiostacji lubuskich
Lubuskie przemienniki