Contest: RU contest | SM3CER Contest Service | Contesting.com | WA7BNM Contest CalendarNasze pole antenowe 2012

Materiał dostarczył Jurek SP3S

Kilka jesiennych fotek z naszego pola antenowego.PowrótPOLECAMY
SP EmCom Łączność Kryzysowa PZK
Amatorska Radiokomunikacja Satelitarna
Zawody Zielonogórskie
Nowe emisje cyfrowe
Lokalizacje radiostacji lubuskich
Lubuskie przemienniki