Contest: RU contest | SM3CER Contest Service | Contesting.com | WA7BNM Contest CalendarPodpisaliśmy porozumienie z Gminą i Miastem Nowe Miasteczko

Autor: Krzysztof SQ3JPD, data: 17 lutego 2014 r.

15 kwietnia 2014 roku w nowej strażnicy OSP Nowe Miasteczko Stowarzyszenie Krótkofalowców Wzgórz Dalkowskich SP3KEY podpisało porozumienie z Gminą i Miastem Nowe Miasteczko o współpracy oraz podejmowaniu działań wspomagających przekazywanie informacji w sytuacji klęsk żywiołowych i innych podobnych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu powszechnemu.


Krzysztof Rutkowski, Bogdan Chorążyk oraz burmistrz Wiesław Szkondziak po oficjalnym podpisaniu umowy. (fot. Jakub Nowak)

Nasze Stowarzyszenie, zgodnie z przyjętym, na Walnym Zebraniu Członków, planem rozwoju, nawiązało współpracę z lokalnym samorządem aby czynnie działać na rzecz tej społeczności.

Od kilku mięsięcy były prowadzone rozmowy bezpośrednio z Burmistrzem Nowego Miasteczka o możliwości wykorzystania naszego potęcjału w zakresie edukacji młodzieży i wsparcia działań służb ratowniczych.
Wypracowaliśmy płaszczyznę współpracy określając swoje możliwości i oczekiwania. Nie bez znaczenia jest fakt, że w Nowym Miasteczku funkcjonuje nasz radioklub SP3PJY co umożliwia stworzenie bazy edukacyjnej dla nowopowstałej szkoły ponadgimnazjalnej.

Zobacz

Artykuł w Gazecie Lubuskiej z podpisania porozumienia

Fotoreportaż

Autor zdjęć: Krzysztof SQ3JPD, Andrzej 3Z3AHK

Powrót

POLECAMY
SP EmCom Łączność Kryzysowa PZK
Amatorska Radiokomunikacja Satelitarna
Zawody Zielonogórskie
Nowe emisje cyfrowe
Lokalizacje radiostacji lubuskich
Lubuskie przemienniki